sobota 6. června 2009

Nádražácké fikce


Nádražní zřízenec s nosem v předpisech říká:

"Pes je pes, kočka je pes, králík je pes, husa je pes, a Vaše želva je hmyz a jede zdarma." Pokračovat...

úterý 2. června 2009

Argument vs. Tvrzení


Jaký je rozdíl mezi argumentem a (pouhým) tvrzením? Tvrzení ve sporné otázce, vynesené bez argumentů, si klade ambici na epistemickou autoritu v modu: Já mám nějaký zvláštní přístup k pravdě, který Ty nemáš. (Typ: Ústavní soudce jako vládce – filozof.)

Argument má diskurzivní povahu: Jestliže akceptuješ A, B, C pak bys měl akceptovat i D, protože D vyplývá z A, B, C. Logicky platný argument je pro adresáta přesvědčivý jenom tehdy, když akceptuje jeho premisy. Pokud máme zájem přesvědčit své publikum o správnosti svého závěru, pak musíme vstřícně vycházet z takových premis, které budou ti druzí pravděpodobně akceptovat, jinak argumentaci jenom předstíráme. Ústavní soudce – demokrat argumentuje způsobem, který je upřímně adresován veřejnosti se záměrem ji přesvědčit.

Zatímco tvrzení bývá moje nebo Tvoje, argument, pokud má být přesvědčivý, vychází z nějakých sdílených postojů. Pokračovat...