čtvrtek 9. dubna 2009

Positive law (Anglická etymologie nejen pro právníky)


Vlastně je to skandální odhalení. Termín "positive law" je z etymologického hlediska pleonasmus. Anglické slovo "law" má původ ve staroanglickém "laou" a to je odvozeno ze staroislandského "lag", které znamená něco ustanoveného. Přitom anglické adjektivum "positive" je odvozeno od latinského "positivum", které má původ ve slovesu "ponere", a to znamená něco ustanovit (legem ponere = ustanovit zákon). Takže "positive law" z etymologického hlediska znamená něco ustanoveného, co je ustanovené. :)

btw. Termín "ius positivum" je středověký, v antice se nepoužíval. Pokračovat...

středa 8. dubna 2009

A Hijack (Anglická etymologie nejen pro právníky)


Slovo "a hijack" se běžně používá pro únos nebo zmocnění se něčeho. Jeho původ je údajně takový, že loupežníci v Anglii při přepadení pocestných používali imperativ "Hold ’em high, Jack’", což znamenalo "Ruce vzhůru!"

Zdroj: Albert Jack, Red Herrings and White Elephants, 2004

Obraz: David VINCKBOONS, Forest Scene with Robbery Pokračovat...

úterý 7. dubna 2009

A Baker’s Dozen (Anglická etymologie nejen pro právníky)


Pekařových tucet (A Baker’s Dozen) je 13 a ne 12. Pro původ této fráze jsou dvě teorie.

1.) Ve středověké Anglii se rozlišovalo velkoobchodních a maloobchodních tucet. Prodavač pečiva koupil od pekaře tucet (13) bochníků chleba za nějakou cenu a za tuto cenu prodal tucet (12) bochníků na stánku. Onen rozdíl byla jeho marže.

2.) Po zavedení tvrdých trestů za bochníky pod váhou v roce 1266 pekaři pro jistotu ke každému tuctu přidávali jeden bochník navíc.

Zdroj: Albert Jack, Red Herrings and White Elephants, 2004 Pokračovat...