čtvrtek 9. dubna 2009

Positive law (Anglická etymologie nejen pro právníky)


Vlastně je to skandální odhalení. Termín "positive law" je z etymologického hlediska pleonasmus. Anglické slovo "law" má původ ve staroanglickém "laou" a to je odvozeno ze staroislandského "lag", které znamená něco ustanoveného. Přitom anglické adjektivum "positive" je odvozeno od latinského "positivum", které má původ ve slovesu "ponere", a to znamená něco ustanovit (legem ponere = ustanovit zákon). Takže "positive law" z etymologického hlediska znamená něco ustanoveného, co je ustanovené. :)

btw. Termín "ius positivum" je středověký, v antice se nepoužíval.

5 komentářů:

Tomáš Pecina řekl(a)...
Tento komentář byl odstraněn autorem.
Tomáš Pecina řekl(a)...

Nejsem odborníkem na etymologii, ale téměř bych řekl, že i v latině pochází lex z toho, že šlo o právo stanovené (člověkem), na rozdíl od práva určeného bohy (fas).

Tomáš Sobek řekl(a)...

The etymology of the Latin word lex is a subject of controversy.

Some authorities derive it from the Old Norse lög, neuter plural of lag, which would be the root of the English law, signifying "to put in order", "put in place".

Others derive it from the Latin legere, "to read", thus giving it an exclusively Latin origin.

Anonymní řekl(a)...

Dobrý den,

existuje v knižní formě nějaký úvod do základní právnické etymologie?

Děkuji a jsem v úctě

J. Krupka

Tomáš Sobek řekl(a)...

Existují etymologie latinské právnické terminologie.

Velmi často je citovaná např.: Smith W., Dictionary of Greek and Roman Antiquities, 1870