úterý 23. února 2010

Kantovské zrušení DS

Čl. 9 (2) Ústavy říká: "Změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná."

A proto zrušení Dělnické strany bylo možné opřít o princip: Nikdo nemá právo na demokratické prostředky k dosažení protidemokratických cílů.

Tento princip je založený na Kantově kategorickém imperativu: Jednej tak, aby maxima tvého jednání mohla být obecným zákonem.

Maxima Používej demokratické prostředky k protidemokratickým cílům. totiž nemůže být obecným zákonem.

Tak jako nemůže být obecným zákonem třeba maxima Porušuj své sliby., protože podlamuje samotnou instituci slibu (Kantův vlastní příklad), maxima Používej demokratické prostředky k protidemokratickým cílům. nemůže být obecným zákonem, protože podlamuje samotnou instituci demokracie. Pokračovat...