sobota 20. března 2010

Nová publikácia k problematike judikatúryNedávno sa dostal aj do komerčného obehu zborník z 3. ročníku konferencie Olomoucké debaty mladých právnikov, ktorej témou bola otázka judikatúry v práve. Touto publikáciou dostáva odborná verejnosť do rúk dielo, ktoré vyčerpávajúcim spôsobom mapuje jednotlivé aspekty problematiky. Príspevky autorov boli editorom rozdelené do troch tematicky odlišných častí:

1. Judikatúra a vzdelávanie právnikov (povaha judikatúry, jej význam a špecifiká; historická a zahraničná judikatúra a jej význam pre interpretáciu a aplikáciu súdobého práva)

2. Judikatúra európskych súdov a európske otázky v judikatúre národných súdov (vybrané otázky v judikatúre Európskeho súdneho dvora a Európskeho súdu pre ľudské práva, interakcia medzi európskym a vnútroštátnym právom z pohľadu judikatúry)

3. Odvetvová judikatúra (správne právo, pracovné právo, obchodné právo, občianske právo, trestné právo, civilný proces)

1 komentář:

Tomáš Klinka řekl(a)...

Ďakujem za upozornenie na zaujímavý zborník. Len doplním, že ten z roku 2008 venovaný otázkach normotvorby a spravodlivého procesu je celý vo formáte PDF prístupný na http://odmp.upol.cz/sborniky/sbornik-odmp-2008/
+ rozsiahla príloha s ďalšími článkami http://odmp.upol.cz/sborniky/sbornik-odmp-2008-cd-priloha/