neděle 7. června 2009

Boj o charakter právnického vzdelávania v súčasnom Rusku?Pred dvoma rokmi uverejnil časopis Rossijskaja Justicija článok "Demontáž vlastnej jurisprudencie". Jeho autor V. V. Sorokin ostro vystupuje proti prijímaniu západných vzorov do ruskej jurisprudencie. Zástancovia línie hlásajúcej zbytočnosť teórie štátu a práva sú podľa neho radikálni liberáli patriaci medzi bývalých aktívnych štipendistov západných nadácií.

Sorokin nie je jediným autorom, ktorý používa takúto rétoriku. "Hon" na štipendistov má v Rusku zrejme vyššie politické krytie. Jeho pôvodcom by aspoň sčasti mohol byť aj bývalý prezident Vladimír Putin. Na stretnutí s učiteľmi v júni 2007 Putin (ktorý je sám vyštudovaným právnikom) tvrdil, že autori učebníc z dejín, ktorí na svoju prácu dostali zahraničné štipendium, bez rozpakov tancujú podľa toho, ako im niekto píska.

Sorokinov príspevok sa orientuje na kritiku západného spôsobu právnického vzdelávania. Liberálni ideológovia západu podľa neho vsádzajú nádej na tých "ovládateľných", ktorí spolupracujú na zmenách súčasného zákonodarstva. Právne dogmy a princípy sú v týchto intenciách odhodené ako prekážky, ktoré nabúravajú neohraničenosť kriminalizovaného trhu.

Nadprodukcia polovzdelancov s diplomom špecialistu diskredituje podľa Sorokina právnické povolanie. V systéme pravnického vzdelávania možno pozorovat pragmatické a utilitaristické určenie právnických poznatkov, v spojení so stále širším využitím konzumnou spoločnosťou. Zaujímavé je tiež, že na reformách vysokoškolského systému v západných krajinách sa nepodieľajú akademici, ale prostredníctvom "vyučenia" cudzie sily: ideológovia liberalizmu, zástanci biznisu, zamestnanci štátnej správy - teda prívrženci nového manažmentu, ktorý požaduje presné kvantitatívne indikátory investícií do vzdelania.

Právnické školy v USA sú považované v prvom rade za rentabilný spôsob podnikania prinášajúceho so sebou právnických "technológov". Až následne sú to vzdelávacie inštitúcie. V akreditačných podmienkach univerzít v USA sa nenachádza žiadny predmet, kurz, alebo pedagogická disciplína; je tam len reč o tom, že fakulta musí študentom umožniť získať skúsenosť s formulovaním právnických dokumentov a profesionálne zručnosti potrebné na kvalifikáciu veci. Za týchto podmienok hrozí ruským právnickým fakultám premena na technické školy, ktoré budú vychovávať kazuistov-technológov so schopnosťou č
o najrýchlejšie nájsť požadovaný právny predpis. Tým sa v podstate zmení právnické vzdelávanie na remeslo.

Na západných právnických fakultách študenti už oddávna riešia prípady, pre ktoré majú k dispozícii celú zbierku schém. Život je však trocha viac ako len schémy. Najlepšími ukazovateľmi "westernizácie" sú otrocká psychológia prijímania americko-európskych štandardov bez videnia ruských špecifík a ignorovanie vlastných národných tradícií a vzorov.

Aby bolo zaistené znovunadobudnutie vlastného systému, požaduje Sorokin návrat od novátorstva k tradícii. V rámci pravnického vzdelávania nesmie kurz teórie štátu a práva záležať na zmenách politických a ekonomických riešení. Malo by mu tak byť zabezpečené prednostné miesto v systéme právnej vedy.

1 komentář:

Guy Peters řekl(a)...

Hrůza, nicméně typické.